Chính sách giao/nhận vé

 Ngay sau khi nhận xác nhận thông tin thanh toán thành công, chúng tôi sẽ tiến hành xuất vé cho Quý khách theo hình thức vé điện tử qua email hoặc sms, theo thông tin Quý khách đã đăng ký và được xác nhận lại bởi nhân viên của chúng tôi. Quý khách vui lòng lưu lại mã code đặt vé để xuất trình tại điểm xuất phát.